Tuotteet

Suunnittelemme ja valmistamme viranomaismääräysten mukaisia nostoapuvälineitä sekä suoritamme nostoapuvälineiden määräaikaistarkastuksia. Konsultoimme ja koulutamme materiaalinkäsittelylaitteiden ja nostoapuvälineiden turvallistamisessa.

Toimitukseemme sisältyy käyttöönottoa ja huoltoa helpottava dokumentointi, kuten tarkastus- ja huolto-ohjeet, huoltokartat, varaosasuositukset ja -piirustukset, vaatimustenmukaisuusvakuutukset sekä käyttöönotto- ja lopputarkastuspöytäkirjat.

Osaamiseemme luottavat jo useat kansainväliset teollisuusyritykset niin metsä- ja paperiteollisuudessa kuin elintarvike-, rakennus- ja metalliteollisuudessakin. Tutustu referensseihimme ja tuotteisiimme ja luota sinäkin.